31/07/2018

Hán Văn Tân Giáo Khoa Thư - Lê Thước

Lang thang tìm được bộ sách Hán Văn Tân Giáo Khoa Thư

Đây là bộ sách dạy chữ Hán do Nha Học chính Đông Pháp giao cho các ông Lê Thước và Nguyễn Hiệt Chi biên soạn. Bộ sách gồm 5 cuốn dành cho 5 lớp bậc tiểu học (thời Pháp thuộc).

Bộ sách được học giả Nguyễn Hiến Lê đánh giá rất cao. Trong cuốn Tự học, một nhu cầu thời đại, sau khi xét qua một số sách dạy chữ Hán có thời bấy giờ, ông giới thiệu: "Bộ nầy có giá trị nhất, viết có phương pháp, lựa những tiếng thường dùng, những thành ngữ cùng danh ngôn để dạy, có chỉ cách viết chữ, ít qui tắc về ngữ pháp và phép đặt câu. Sau mỗi bài học có một bài tập. Cuối mỗi cuốn có một tự vựng nhỏ trong đó chữ sắp theo bộ.
Mỗi cuốn có 30 bài, mỗi bài chừng mươi, mười lăm chữ mới với nhiều từ ngữ đi với những chữ đó. Học mỗi ngày một bài (mất độ 1-2 giờ) thì 6 tháng sẽ hết bộ và sẽ biết được độ 2000, 3000 chữ"

Ai chưa biết chữ Hán, chịu để ra 1-2h/ngày trong 6 tháng để nắm 2000 chữ Hán ko?

Biết 2000 chữ Hán được coi là đạt chuẩn xóa mù chữ tại Trung quốc, cũng là gần với số chữ Hán tối thiểu mà các nước đồng văn Hàn, Nhật qui định hoc sinh của họ phải nắm được.

Link đọc online: http://thuongmaitruongxua.vn/sach/giai-doan-1900-1949/doc-sach/han-van-tan-giao-khoa-thu-lop-dong-au-1930.html#


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment

Chú ý: chỉ cần dán link vào, không cần gõ thẻ khi post
Hình (file có đuôi jpg, jpeg, png, bmp, gif ),
Nhạc (file có đuôi mp3 hoặc từ trang web nhaccuatui),
Video (từ Youtube)

Đổi cỡ, màu chữ:
[color="red"][size="20"] chữ cỡ 20 màu đỏ [/size][/color]
(màu dùng mã hexa hoặc tiếng Anh: red, blue, green, violet, gold ..)
Giới thiệu link: <a href="link"> tên link </a>
Chữ đậm <b> chữ đậm</b>
Chữ nghiêng: <i> chữ nghiêng </i>

Chèn Yahoo smiley (click Chèn emoticons để xem phím tắt)
Đã thêm mấy smiley nhưng chưa rảnh thêm vào bảng chèn. Phím tắt:

:-/ bối rối ;) nháy mắt ;;) đá lông nheo
:"> thẹn :X yêu thế =(( tan nát cõi lòng

Chú ý Nếu nút Trả lời ko hoạt động, xin chịu khó lên thanh địa chỉ, gõ thêm vào cuối (ngay sau html) ?m=1 rồi nhấn Enter, nút Trả lời sẽ ok. (29/11/18)

Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
:-?
:-h
~o)
@};-
:D
[-X
=D>
*-:)
B-)
X(
:@)