18/11/23

Từ Láy?

CÓ NGHĨA THIỆT CHỨ KHÔNG PHẢI "LÁY"

An Chi : Chúng tôi vẫn chủ trương không có cái gọi là tiếng đệm cũng như cái gọi là từ láy. Tiếng đệm chẳng qua là những từ cổ mà nay người ta không còn biết được nghĩa. Cũng vậy với các yếu tố láy trong những từ láy. Kỳ này, theo đề nghị của bạn, chúng tôi xin đưa ra them một số trường hợp bị xem là từ láy mà các yếu tố láy chẳng những thực tế là những yếu tố có nghĩa, mà đặc biệt hơn nữa, lại còn là những yếu tố Hán Việt hoặc gốc Hán nữa. 

1.– “Ấp” trong “e ấp” là một yếu tố Hán Việt mà chữ Hán là [悒], có nghĩa là lòng dạ không yên.

2.–“Ấm” trong “ấm ức” là một yếu tố Hán Việt mà chữ Hán gồm có chữ “âm” [陰] bên trong chữ “nạch” [疒], có nghĩa gốc là tâm bệnh. 

3.– “Ái” trong “êm ái” là một yếu tố Hán Việt mà chữ Hán là [藹], có nghĩa là có dáng dễ thương, ưa nhìn. 

4.–“Bội” trong “bực bội” là một yếu tố Hán Việt mà chữ Hán là [悖], có nghĩa là mê hoặc, tâm loạn. 

5.–“Bặn” trong “bằng bặn” là một yếu tố gốc Hán, bắt nguồn ở một từ ghi bằng chữ [坢] mà âm Hán việt là “phản”, có nghĩa là bằng phẳng. 

6.–“Cáp” trong “cứng cáp” là một yếu tố gốc Hán, bắt nguồn ở một từ ghi bằng chữ [砝] mà âm Hán việt là “kiếp”, có nghĩa là cứng như đá. 

7.–“Chí choé” là điệp thức của “chi chú” [支註], có nghĩa là nói líu ríu, khó nghe. 

8.–“Chang” trong “chói chang” là điệp thức của “chương” [彰], có nghĩa là sáng sủa. 

8.–“Chỉ” trong “chăm chỉ” là điệp thức của “chí” [覟], là nhìn kỹ. 

9.–“Chạ” trong “chung chạ”, “lang chạ” là một yếu tố gốc Hán bắt nguồn ở một từ ghi bằng chữ [藉], mà âm Hán Việt là “tạ”, có nghĩa là cẩu thả, bừa bãi. 

10.–“Chắn” trong “chắc chắn” là điệp thức của “chân” [眞] trong “chân thật”. 

11.–“Đảo” trong “đông đảo” là một yếu tố Hán việt mà chữ Hán là [擣] (cũng đọc là “trù”), có nghĩa là tụ họp. 

12.–“Đềm” trong “êm đềm” là điệp thức của “điềm” [恬], có nghĩa là yên tĩnh. 

13.–“Đặn” trong “đầy đặn” là điệp thức của “đạn” [僤], có nghĩa là đầy đặn. 

14.–“Éo” trong “uốn éo” là điệp thức của “yểu” [夭], là co lại, không duỗi ra được. 

15.–“Gùng” trong “gạn gùng” là điệp thức của “cùng” [窮], là tra cho ra lẽ. 

16.–“Giáp” trong “nói láp giáp” là một yếu tố Hán, mà chữ Hán là [唊], có nghĩa là nói nhiều. 

17.–“Hênh” trong “hớ hênh” là điệp thức của “hanh” [亨] trong “hanh thông”. 

18.–“Hám” trong “hơi hám” là điệp thức của “ham”, gồm có “hương” [香] bên trái và “kim” [今] bên phải, có nghĩa là mùi hương. 

19.–“Hỏng” trong “hát hỏng” là điệp thức của “hống” [哄], có nghĩa là hát.

20.–“Kỉnh” trong “cáu kỉnh” là điệp thức của “cảnh” [儆] là răn dạy. 

21.–“Cỏi” trong “kém cỏi” là điệp thức của “quả” [寡], là ít ỏi, không đáng kể. 

22.–“Quẽ” trong “quạnh quẽ” là điệp thức của “quả” [寡], với nghĩa đơn chiếc, không nơi nương tựa. 

23.–“Lẹt” trong “khét lẹt” là điệp thức của “liệt” [烈], có nghĩa là lửa cháy mạnh. 

24.–“Li bì” gồm có “li” [里 bên trong 疒] là yếu, bệnh và “bì” [疲] là mệt mỏi. 

25.–“Lò” trong “lò dò”, “lò mò” là điệp thức của “lu/lâu” [婁] là nhìn kỹ.

26.–“Lừ” trong “lừ đừ” là điệp thức của “lữ” [亻bên cạnh 慮] là không cố gắng. 

27.–“Lèo lá” là điệp thức của “lâu la” [偻儸], có nghĩa là gian xảo. 

28.–“La” trong “lê la” là một yếu tố Hán Việt mà chữ Hán là [bộ 足 bên cạnh 羅], có nghĩa là đi một cách khó nhọc. 

29.–“Lồ” trong “loã lồ” là âm xưa của “lộ” [露] trong “lộ liễu”.

30.–“Lăng” trong “lố lăng” là một yếu tố Hán mà chữ Hán là [陵], có nghĩa là lấn lướt, xúc phạm.

31.–“Lao” trong “lớn lao” là một yếu tố Hán Việt mà chữ Hán là [牢], có nghĩa là to lớn, vững chắc. 

32.–“Màng” trong “mùa màng” là âm xưa của “mang” [忙] trong “mang nguyệt” là tháng bận rộn (ngày mùa). 

33.–“Mỏ” trong “mắng mỏ” là điệp thức của “vũ” [侮], có nghĩa là … coi thường, mắng mỏ. 

34.–“Mẹo” trong “mộng mẹo” là âm xưa của chữ “mão” [卯], có nghĩa là cái lỗ mộng. V. v..

Xin chú ý là có một vài trường hợp vì font chữ Hán thiếu chữ nên chúng tôi phải dùng lối miêu tả “X bên cạnh Y” đồng thời chúng tôi có dùng mấy cách diễn đạt khác nhau nhưng trừ những trường hợp của những yếu tố Hán Việt, còn lại thì đó đều là những trường hợp của các điệp thức.

Nguồn: Năng Lượng Mới số 576 [18-11-2016]

---

Thêm mấy chữ, không nhớ lấy từ đâu.

HAN trong “Hỏi han” có nghĩa là “hỏi tới”, “nói tới”. 

“Trước xe lơi lả han chào / Vâng lời nàng mới bước vào tận nơi” (Kiều). 

CÙ trong cần cù là từ gốc Hán, viết là 

ĐIẾNG trong "đau điếng" là yếu tố gốc Hán, bắt nguồn từ chữ đính 酊, có nghĩa là (say) không còn biết gì. ~inh >> ~iêng: "chinh” >> “chiêng”, “linh” >> “liêng” (linh thiêng – thiêng liêng).

CÁP trong "quà cáp" là một từ Việt gốc Hán gồm bộ kiện 食 bên trái và chữ giáp 甲 bên phải, có nghĩa là bánh.

LỤNG trong “Làm lụng” vốn là “lộng”  cũng có nghĩa là “làm”. Mối quan hệ giữa hai vần “ông” và “ung” còn có thể tìm thấy ở tông tích – tung tích, đậu phộng – đậu phụng, phồng má – phùng má,…Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment

Chú ý: chỉ cần dán link vào, không cần gõ thẻ khi post
Hình (file có đuôi jpg, jpeg, png, bmp, gif ),
Nhạc (file có đuôi mp3 hoặc từ trang web nhaccuatui),
Video (từ Youtube)

Đổi cỡ, màu chữ:
[color="red"][size="20"] chữ cỡ 20 màu đỏ [/size][/color]
(màu dùng mã hexa hoặc tiếng Anh: red, blue, green, violet, gold ..)
Giới thiệu link: <a href="link"> tên link </a>
Chữ đậm <b> chữ đậm</b>
Chữ nghiêng: <i> chữ nghiêng </i>

Chèn Yahoo smiley (click Chèn emoticons để xem phím tắt)
Đã thêm mấy smiley nhưng chưa rảnh thêm vào bảng chèn. Phím tắt:

:-/ bối rối ;) nháy mắt ;;) đá lông nheo
:"> thẹn :X yêu thế =(( tan nát cõi lòng

Chú ý Nếu nút Trả lời ko hoạt động, xin chịu khó lên thanh địa chỉ, gõ thêm vào cuối (ngay sau html) ?m=1 rồi nhấn Enter, nút Trả lời sẽ ok. (29/11/18)

Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
:-?
:-h
~o)
@};-
:D
[-X
=D>
*-:)
B-)
X(
:@)