12/2/24

Đăng thành xuân vọng

 登城春望

物外山川近     
晴初景靄新     
芳郊花柳遍     
何處不宜春     
王勃                         

Giản thể. 物外山川近,晴初景霭新。芳郊花柳遍,何处不宜春

Âm.

Vật ngoại sơn xuyên cận, Tình sơ cảnh ái tân.
Phương giao hoa liễu biến, Hà xứ bất nghi xuân.

Nghĩa. Lên thành ngắm xuân.

Nhìn ra ngoài thành thấy sông núi gần gũi,
Trời vừa tạnh những đám khói mây mới xuất hiện.
Ngoài thành thơm tho với hoa, liễu khắp nơi,
Chỗ nào mà không có sắc xuân.

Tạm dịch.

Ra ngoài sông núi gần,

Trời tạnh, mây trong ngần.

Khắp chốn thơm hoa, liễu,

Chỗ nào không bóng xuân?.

Chú.

Nghĩa câu đầu, trong ý tứ của bài, hiểu là lên thành nhìn ra ngoài, thấy sông núi cũng gần.
Tuy nhiên tác giả không dùng từ “thành ngoại”, mà dùng “vật ngoại”.
物外世外;世俗之外 (zdic)
物外
vật ngoại: ngoài cuộc đời, ngoài thế tục.
Ý là, leo lên thành, có cảm giác mình như vượt ra khỏi những vướng víu đời thường, lòng gần gũi hơn với thiên nhiên, nên thấy đâu cũng hoa tươi liễu biếc, tràn ngập sắc xuân ?

王勃 Vương Bột (649-675) tự Tử An 子安, nổi tiếng hay thơ từ nhỏ, được người đời liệt vào nhóm Sơ Đường tứ kiệt, lừng danh với bài Đằng vương các tự (Lạc hà dữ cô lộ tề phi, Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc .. ). Tài hoa, nhưng đoản mệnh, chết khi mới 27 tuổi, trên đường đi thăm cha ở Giao Chỉ (tên nước ta bấy giờ) về bị chìm thuyền. Tương truyền xác ông được dân vớt lên chôn ở Nghệ An.

ảnh: Đơn Hồng Oai


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment

Chú ý: chỉ cần dán link vào, không cần gõ thẻ khi post
Hình (file có đuôi jpg, jpeg, png, bmp, gif ),
Nhạc (file có đuôi mp3 hoặc từ trang web nhaccuatui),
Video (từ Youtube)

Đổi cỡ, màu chữ:
[color="red"][size="20"] chữ cỡ 20 màu đỏ [/size][/color]
(màu dùng mã hexa hoặc tiếng Anh: red, blue, green, violet, gold ..)
Giới thiệu link: <a href="link"> tên link </a>
Chữ đậm <b> chữ đậm</b>
Chữ nghiêng: <i> chữ nghiêng </i>

Chèn Yahoo smiley (click Chèn emoticons để xem phím tắt)
Đã thêm mấy smiley nhưng chưa rảnh thêm vào bảng chèn. Phím tắt:

:-/ bối rối ;) nháy mắt ;;) đá lông nheo
:"> thẹn :X yêu thế =(( tan nát cõi lòng

Chú ý Nếu nút Trả lời ko hoạt động, xin chịu khó lên thanh địa chỉ, gõ thêm vào cuối (ngay sau html) ?m=1 rồi nhấn Enter, nút Trả lời sẽ ok. (29/11/18)

Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
:-?
:-h
~o)
@};-
:D
[-X
=D>
*-:)
B-)
X(
:@)