16/05/2012

Blogger 1 Mấy điều cơ bản

Yahoo thông báo 17/1 đóng cửa các trang blog yahoo .vn.
Phải dọn nhà thôi.
Có rất nhiều nơi có thể chuyển đến .. 
Nhiều người khuyên nếu pro thì chọn wordpress, amateur thì chọn Blogger.
Mình amateur, nên chọn Blogger, nghe đâu dễ làm dễ quản .. 

Trên mạng không thiếu gì các trang web hướng dẫn cách làm Blogger -- trang blog do Google cung cấp miễn phí,  tuy nhiên ở các trang ấy thường những thủ thuật đơn giản nằm cạnh thủ thuật phức tạp, khiến những người mới làm quen với Blogger khá bối rối.
Vì vậy lưu lại đây mấy cái note sau mấy giờ gúc đọc tài liệu, hi vọng có thể giúp các bạn đi sau đỡ mất thì giờ, đặc biệt với các anti-IT and lazy lady thân mến :-)

Bạn nên đọc đến đâu làm đến đấy. Đọc ko làm chỉ thêm rối ..