24/11/2022

Tạp thi kì 1

 雜詩其一

家住孟津河      Gia trú Mạnh Tân hà,

門對孟津口      Môn đối Mạnh Tân khẩu.

常有江南船      Thường hữu Giang Nam thuyền,

寄書家中否      Kí thư gia trung phủ?

王維                          Vương Duy

Giản thể. 家住孟津河,門對孟津口。 常有江南船,寄書家中否

Nghĩa.

Nhà ở bên sông Mạnh Tân, trước cửa nhà là bến sông mạnh Tân.
Thường có thuyền cập bến Giang Nam, (trong nhà có ai) đã gởi thư về nhà chưa?

Tạm dịch

Nhà ở cạnh bờ sông,

Đối diện bến đò đông,

Thuyền ở quê thường tới,

Thư nhà có gởi không?

Chú

孟津河 Mạnh Tân hà: sông Mạnh Tân, chỉ phần sông Hoàng Hà ở phía bắc Lạc Dương, Hà Nam; một con đường giao thông quan trọng thời xưa.

孟津口 Mạnh Tân khẩu: bến sông Mạnh Tân. khẩu: cửa, (chỗ ra vào, thông thương). Như: cảng khẩu 港口 cửa cảng, môn khẩu 門口 cửa ra vào, hạng khẩu 巷口 cửa ngõ hẻm, hải khẩu 海口 cửa biển.

江南 Giang Nam: tên tỉnh.

寄書 kí thư: gởi thư. kí: gởi.

phủ (phó từ): không, hay không (dùng để hỏi). 知道否 tri đạo phủ? biết hay không?

Tranh thủy mặc Tàu (Hình trên mạng)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment

Chú ý: chỉ cần dán link vào, không cần gõ thẻ khi post
Hình (file có đuôi jpg, jpeg, png, bmp, gif ),
Nhạc (file có đuôi mp3 hoặc từ trang web nhaccuatui),
Video (từ Youtube)

Đổi cỡ, màu chữ:
[color="red"][size="20"] chữ cỡ 20 màu đỏ [/size][/color]
(màu dùng mã hexa hoặc tiếng Anh: red, blue, green, violet, gold ..)
Giới thiệu link: <a href="link"> tên link </a>
Chữ đậm <b> chữ đậm</b>
Chữ nghiêng: <i> chữ nghiêng </i>

Chèn Yahoo smiley (click Chèn emoticons để xem phím tắt)
Đã thêm mấy smiley nhưng chưa rảnh thêm vào bảng chèn. Phím tắt:

:-/ bối rối ;) nháy mắt ;;) đá lông nheo
:"> thẹn :X yêu thế =(( tan nát cõi lòng

Chú ý Nếu nút Trả lời ko hoạt động, xin chịu khó lên thanh địa chỉ, gõ thêm vào cuối (ngay sau html) ?m=1 rồi nhấn Enter, nút Trả lời sẽ ok. (29/11/18)

Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
:-?
:-h
~o)
@};-
:D
[-X
=D>
*-:)
B-)
X(
:@)