5/7/24

Bất mị tuyệt cú

Tùng Thiện Vương

不寐絕句
淡茗殘香夜四更,
衰年見事易關情。
燈花豆人照無寐,
臥聽蝤蠐蝕木聲。
從善王

Âm
Đạm mính tàn hương dạ tứ canh, Suy niên kiến sự dị quan tình.
Đăng hoa đậu nhân chiếu vô mị, Ngoạ thính tù tề thực mộc thanh.

Nghĩa
Trà nhạt hương tàn, đêm sang canh tư.
Tuổi già gặp chuyện dễ xúc động
Hoa đèn như hình người bằng hạt đậu chiếu vào không ngủ được
Nằm nghe tiếng mọt gặm gỗ.

Tạm dịch. Đêm không ngủ
Canh bốn hương tàn trà lạnh tanh,
Tuổi già gặp chuyện nghĩ loanh quanh.
Đèn khuya hiu hắt nằm không ngủ,
Nghe mọt đục cây suốt mấy canh.
Giản thể.
淡茗残香夜四更,衰年见事易关情。
灯花豆人照无寐,臥听蝤蛴蚀木声
Chú
- 茗 mính /míng/ = nõn chè; chè. Bộ 艸 thảo. Chữ hình thanh, thanh: danh 名 tên. 香茗 trà thơm. 品茗 uống chè.
- 關情(关情) quan tình: 动心,牵动情怀động lòng, khơi dậy cảm xúc
- 蝤蠐 tù tề: mọt gỗ.
從善王 Tùng Thiện Vương (1819 - 1870), tên thật Nguyễn Phúc Miên Thẩm, con thứ 10 của vua Minh Mạng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mẹo Comment

Chú ý: chỉ cần dán link vào, không cần gõ thẻ khi post
Hình (file có đuôi jpg, jpeg, png, bmp, gif ),
Nhạc (file có đuôi mp3 hoặc từ trang web nhaccuatui),
Video (từ Youtube)

Đổi cỡ, màu chữ:
[color="red"][size="20"] chữ cỡ 20 màu đỏ [/size][/color]
(màu dùng mã hexa hoặc tiếng Anh: red, blue, green, violet, gold ..)
Giới thiệu link: <a href="link"> tên link </a>
Chữ đậm <b> chữ đậm</b>
Chữ nghiêng: <i> chữ nghiêng </i>

Chèn Yahoo smiley (click Chèn emoticons để xem phím tắt)
Đã thêm mấy smiley nhưng chưa rảnh thêm vào bảng chèn. Phím tắt:

:-/ bối rối ;) nháy mắt ;;) đá lông nheo
:"> thẹn :X yêu thế =(( tan nát cõi lòng

Chú ý Nếu nút Trả lời ko hoạt động, xin chịu khó lên thanh địa chỉ, gõ thêm vào cuối (ngay sau html) ?m=1 rồi nhấn Enter, nút Trả lời sẽ ok. (29/11/18)

Chèn Emoticons
:))
:D
:p
:)
:(
:-o
:-*
=))
:((
:-?
:-h
~o)
@};-
:D
[-X
=D>
*-:)
B-)
X(
:@)